80 milyon Yıllık Orkide Fosili, Hayali Evrim Şemasını Altüst Etti

Darwinistler, olmayan evrim delillerini zamanın ortaya çıkaracağı beklentisi içindeydiler, ancak büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaştılar. Fosil kayıtları, yalnızca yaşayan fosil örneklerini vermekle kalmadı, hayali evrim ağacını ortadan kaldıran önemli deliller de sundu. Homo habilis ile homo erectus”un aynı dönemde, birlikte yaşadıkları, dolayısıyla birbirlerinin atası olamayacağı gerçeğinin ortaya çıkması ve bunun gibi hayali evrim zamanlamasını bozan sayısız fosil, evrim teorisinin tüm iddialarını ortadan kaldırdı. Buna bir başka örnek de, 80 milyon yıl öncesine ait bir amber ve onun içinde taşıdığı polen ile birlikte fosilleşmiş bir arıydı. Arının taşımakta olduğu polenler ise bir orkideye aitti.
Science Daily internet sitesinde yayınlanan Nature kaynaklı habere göre keşfedilen amber, orkidelerin, Darwinistlerin iddialarının aksine, 76 ila 84 milyon yıl önce bugünkü halleriyle var olduklarını göstermektedir. Yetiştiği bölgenin çeşitli özellikleri nedeniyle daha önce fosil kayıtlarında hiçbir iz bırakmamış olan orkidelerin yaklaşık 84 milyon yıl önce yeryüzünde var oluğunun ve dahası arıları kullanarak polenleşme gibi bir ortak yaşam sisteminin aynı günümüzdeki şekli ile gerçekleşmekte oluğunun ortaya çıkması, evrim teorisyenleri açısından büyük bir çıkmaz oluşturmuştur.
Söz konusu haberde polenleşme mekanizmasının bugünkü şekli ile gerçekleşmekte olduğu, aynı zamanda onlarca milyon yıl kadar önce polen üreten orkide çiçeğinin tam olarak tipi ve şeklinin belirlenebildiği belirtilmektedir. Bu durum, orkidelerin günümüzdeki orkidelerden farksız olduklarını, günümüzdekilerle aynı yöntemleri kullanarak polenleştiklerini ve üreme sistemlerinin de hiçbir şekilde evrim geçirmediğini ortaya koymaktadır.
Aynı haberde, bu örnekten yola çıkarak orkide familyasının önemli kollarının yaşının da tahmin edilebildiği, buna göre orkidelerin yaşının, Darwinistlerin beklediklerinden çok daha eskiye dayandığının anlaşıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla orkidelerin hayali evrim şemasındaki yeri yerle bir olmuş, bununla ilgili tüm evrimci iddialar geçersizleşmiştir. Bir başka deyişle, bulunan bu fosil örneği pek çok yönden evrim teorisine darbe vurmuş durumdadır ve en bilinen evrim yanlısı yayınlar olan Nature ve Science Daily bu gerçeği açıkça kabul etmektedirler.
Bulunan her yeni fosil, evrim iddialarına birer birer büyük darbeler vurmaktadır. Ve Allah”ın yarattığı her detay, yeryüzünde kusursuz ve büyük bir yaratılışı sunarken, Darwinistler sürekli olarak bu detaylar karşısında açıklamasız kalmakta, adeta teorinin ölümünü ilan eden yayınlar yapmak zorunda kalmaktadırlar. Üzerindeki polen ile birlikte fosilleşmiş bir arının varlığı, başlıbaşına büyük bir mucizedir. Allah onu bugüne kadar muhafaza etmiş ve orkidelerin de, arıların da milyonlarca yıldır değişmediklerini, aralarındaki mükemmel ilişkinin milyonlarca yıl önce de aynı şekilde var olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu delil ile, Darwinistlerin, altüst olan sayısız evrim senaryosu gibi, orkidelerin hayali evrimi ve arılarla orkidelerin birbirlerine hayali adaptasyonları ile ilgili geliştirilen evrimci senaryolar da altüst olmuş durumdadır. Bu fosil bulgusu karşısında bir yüzyıldan fazla zamandır savunup durdukları konuyla ilgili iddiların hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Canlıların milyonlarca yıllık değişmezlikleri ve onların günümüzdekiler ile aynı şekilde yaşadıklarının ortaya çıkması, Darwinizm”i aslında çoktan ortadan kaldırmış, yok etmiştir. Teorinin gündeme getirilmesinin tek sebebi, az sayıdaki Darwinizm taraftarının bunu görmezden gelmeye çalışmasıdır.
Sonuç:
Fosil kayıtlarının bizlere sayısız örnek ile gösterdiği gerçek, canlıların milyonlarca yıl boyunca hiçbir şekilde değişmemiş olduklarıdır. Ayrıca fosil kayıtları yeni ortaya çıkan bulgularla, hayali evrim ağacını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Darwinistlerin canlıların hayali evrimine dair tarihlemeleri, yeni bulunan fosillerle birlikte sürekli olarak yanlışlanmakta ve bu hayali tarihler, her nedense sürekli olarak geriye çekilmektedir. Ne var ki en eski dönemlere ait bulunan fosiller de, günümüzdeki canlılar ile aynıdır. Darwinistlerin artık bu gerçekleri mantıklı değerlendirmeleri ve hayali evrim tarihlemelerini sürekli değiştirmeye çalışmak yerine, evrimin olmadığını kabul etmeleri gerekmektedir. Hiçbir bilimsel delille doğrulanmayan evrim teorisi, bilimsel delillerle sürekli olarak yalanlanmaktadır. Evrimciler bu gerçeği görmeli ve artık buna göre davranmalıdırlar.

Ayrıca bakınız

Endosimbiyoz Tezi ve Geçersizliği

Evrim teorisine göre, bitki hücresinin bakteri hücresinden evrimleştiği varsayılmaktadır. Ancak bitki hücresinin, bakteri hücresinde bulunmayan …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir